Deltag i Change Djursland netværket

Change Djursland er et netværk for virksomheder, foreninger, skoler og andre, der vil bidrage til en bæredygtig og ansvarlig udvikling af Djursland. Vi bliver klogere og udvikler os SAMMEN!

Vil du være med til at sætte nye bæredygtige standarder for Djursland? Vil du være med, hvor idéer opstår, og hvor virksomheder og lokalområder udvikler sig sammen? Til gavn for virksomheder, medarbejdere og borgere.

Så kom med i netværket, Change Djursland!
Du kan søge om at deltage ved at udfylde denne formular.

Change Djursland netværket bliver ledet og faciliteret af  

Du kan også ringe til netværksleder Ole Svit på tlf. 53 38 68 23 eller facilitator Lone Bolther Rubin på tlf. 24 24 12 88

Kommende arrangementer

Link til program og tilmelding til Netværksmøde #2 d. 9. november kl. 16.00 – 18.30 på Feldballe Skole

Link til program og tilmelding til Netværksmøde #3 d. 5. oktober kl. 15.00 – 17.30 Nørre Djurs hallen

Hvad er Change Djursland netværket, og hvad er formålet?

Business Djursland tog i 2020 initiativ til at starte Change Djursland som en bevægelse for bæredygtig udvikling. Vi uddannede bæredygtighedsagenter, lokale virksomheder fortalte om deres erfaringer med bæredygtighed, og vi udviklede et bæredygtighedsspil til virksomheder og iværksættere.

Nu tilbyder vi også et netværk for virksomheder, foreninger, skoler, uddannelsesinstitutioner og andre, der ønsker at udvikle Djursland.

Formålet er at skabe bæredygtig vækst med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål.

Men hvad er bæredygtig vækst? Det kan f.eks. være

  • at virksomheder tjener mere, men bruger færre ressourcer
  • at dygtige og ansvarlige borgere søger til Djursland, fordi de kan bo, arbejde og leve bæredygtigt
  • at erhvervslivet får mere ud af vores turister, uden at naturen og vores livskvalitet bliver truet
  • at vi kan udnytte ledig kapacitet til nye forretningsområder.

Bæredygtig vækst gør vores virksomheder konkurrencedygtige. Og så kan det tiltrække og fastholde indbyggere, medarbejdere og iværksættere på Djursland.

Change Djursland holder netværksmøder fire gange om året, hvor vi drøfter en udvalgt retning indenfor bæredygtighed. Vi udveksler erfaringer og gode tips. Vi udvikler idéer og begynder forvandlingen i virksomheder, i boligområder og på det politiske niveau.

Læs om vores næste møde i netværket længere ned på siden.

Netværket bygger videre på erfaringerne fra Cirkulært Innovationsnetværk Djursland, som løb fra 2018-2019. Det havde især fokus på cirkulær økonomi. Fremtiden handler om bæredygtighed i bred forstand. Fx om socialt ansvar, miljø, biodiversitet, klima og ansvarlig produktion. Alt det, som FN’s 17 verdensmål handler om.

Hvem kan være med i Change Djursland?

Det vigtigste for et netværk er, at alle kan bidrage med viden og idéer – og at alle kan gå fra møderne med ny inspiration.

Netværket giver grobund for partnerskaber på tværs af virksomheder, foreninger, forsyningsvirksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder. Netværket er derfor målrettet ildsjæle, der repræsenterer disse partnere. Ildsjæle, der brænder for sagen!

VIRKSOMHEDER: Det kan være en leder, en medarbejder i udviklingsafdelingen, en lagermedarbejder, en værkfører eller en anden, der har noget at bidrage med. Det vigtigste er, at virksomheden har lyst til at tage imod de input, vedkommende kommer hjem med. Rådgivere og enkeltmandsvirksomheder er også velkomne.

FORENINGER: Repræsentanter fra brancheforeninger, interesseforeninger, landsbyklynger, distriktsråd og andre med interesse i at udvikle bæredygtige løsninger i lokalsamfundet kan deltage.

KOMMUNER: Syddjurs og Norddjurs Kommuner er uundværlige deltagere i Change Djursland. Især fagmedarbejdere fra erhvervs-, teknik- og miljøafdelingerne er velkomne.

UDDANNELSESINSTUTIONER: Medarbejdere og elevrådsrepræsentanter fra skoler og uddannelsesinstitutioner i og omkring Djursland kan deltage.

FORSYNINGER: Bestyrelser og medarbejdere fra spildevandsselskaber, affaldsselskaber, varmeværker, vandværker og andre forsyningsvirksomheder kan deltage.

Alle, der blev uddannet bæredygtighedsagenter i 2020, er desuden velkomne i netværket.

Hvad koster det at være medlem af Change Djursland netværket?

Det er gratis for medlemmer af Business Djursland at deltage i Change Djursland. Andre kan deltage i det første netværksmøde helt gratis og uforpligtende. Blot skal man være tilmeldt og godkendt på forhånd af ledelsen.

Bliv medlem nu, klik hér for tilmelding.

Herefter kræver vi, at man enten selv eller den arbejdsplads/forening, man repræsenterer, er medlem af Business Djursland. Det giver en række andre fordele og netværksmuligheder. Læs mere om medlemskab af Business Djursland.

Medlemmer af Business Djursland, som deltager i netværket, får lov til at bruge Change Djursland logoet på fx hjemmesider.

Hvor og hvordan mødes vi i Change Djursland?

Vi mødes som nævnt fire gange om året. Netværksmøderne varer 2-3 timer afhængig af dagsordenen. Rosenholm Slot er vært, medmindre vi aftaler at mødes hos en af virksomhederne i netværket.

Det første møde holdes 16. april 2021 kl. 8.30-11.00. Herefter bliver det op til deltagerne, hvornår på dagen, vi holder møderne.

Mødeformen tilpasses indholdet. Omdrejningspunktet er altid netværk – tid til at udveksle og udvikle idéer. Vi drøfter et af FN’s verdensmål og får inspiration fra et medlem eller en gæst.

Vi tilbyder desuden deltagerne at være med i en lukket gruppe på LinkedIn.

NETVÆRKSLEDERE: Direktør for Business Djursland, Ole Svit, og næstformand og bæredygtighedskonsulent Vibeke Tuxen.

FACILITATOR: Journalist og bæredygtighedsagent Lone Bolther Rubin, der også faciliterede Cirkulært Innovationsnetværk Djursland i 2018.

Du kan søge om at være med i Change Djursland ved at udfylde denne formular.

Netværkspartnere

Business Djursland er projektleder og medfinansierer Change Djursland, der er støttet af Landdistriktspuljen. Følgende lokale virksomheder og foreninger deltager aktivt i projektet: