Konkrete værktøjer, der gør dig i stand til at sparre med og rådgive deltagerne,hvor der lægges vægt på værktøjer til brug i afklaringsfasen og den strategiske fase, som støtter op om en handlingsplan til realisering.