Program for uge 44

Ønsker du at deltage i Bæredygtighedseventet for at blive yderligere inspireret eller pitche
din idé overfor andre,
skal du til tilmelde dig via flexbillet til ”Made By Djursland 2020”.
Udover at være med til oplæg og debat,
kan du vælge mellem 6 forskellige workshops.
Hvis du har en idé at pitche, bør du vælge:
Workshop for Change Djursland deltagere
Tilmeld dig til eventet, torsdag den 5. november her.

Bæredygtighedsugen tyvstartede søndag den 25. oktober og løb frem til søndag den 1. november.
Det afsluttende Bæredygtighedsevent på Stenvad Mosebrugscenter, løber af stablen torsdag den 5. november.

Stenalt Land- og Skovbrug

Tid: Søndag, 25. oktober, 10:00 – 14:00
Sted: Stenaltvej 3A i ‘Ny Lade’
Antal gæster: Max 30 ad gangen

Bæredygtighed i økologisk landbrugsproduktion. Planteavl, dyrehold, muligheder og udfordringer.

Vi tyvstarter uge 44 på Stenalt Gods, hvor der vil være fokus på bæredygtighed i økologisk landbrugsproduktion, planteavl, dyrehold, muligheder og udfordringer. Dorte Mette Jensen vil fortælle om den økologiske produktion på Stenalt Gods og bæredygtighed på flere niveauer.

Nordisk Tang

Tid: Tirsdag, 27. oktober, 16:30 – 18:30
Sted: Åstrupvej 35, Grenaa
Antal gæster: Max 15

Oplæg ved Bjarne Ottesen, Udviklingschef ved Nordisk Tang.

Arrangementet vil tage afsæt i Nordisk Tangs arbejde med bæredygtighed i relation til dyrkning, høst og bearbejdning af tang. Herunder vil vi debattere havmiljø, biodiversitet, næringsoptag samt globalt klima. Endelig vil vi komme ind på Nordisk Tangs 0 spild politik. Med det som udgangspunkt vil vi diskutere hvordan erfaringerne fra Nordisk Tang kan overføres til andre erhvervsområder og hvordan det kan medvirke til styrkelse af iværksætteri.

Trustrup-Lyngby Varmeværk

Tid: Onsdag, 28. oktober, 16:30 – 17:30
Sted: Online.
Antal gæster: 100+

Bæredygtig energi.

Trustrup-Lyngby Varmeværk og Trustrup-Lyngby Vandværk stiftede i foråret 2018 “Nærvarmeværket” for at sikre boligejere uden for fjernvarmeområder moderne og miljøvenlig opvarmning gennem luft-til-vand varmepumper, der er til at betale. NÆRVARMEVÆRKET vil bidrage til den grønne omstilling i Danmark, og ønsker at være en aktiv samarbejdspartner til en miljøvenlig omstilling af landets ca. 150.000 ejendomme med oliefyrog fastbrændselsfyr. Initiativet har vakt opsigt i branchen. Mød folkene bag ”Nærvarmeværket”, og kom gerne med dine gode ideer til co2 besparende forsyning.

Excellent Systems

Tid: Onsdag, 28. oktober, 19:00 – 20:00
Sted: Online.
Antal gæster: 100+

Ansvarligt forbrug og produktion

Excellent Systems producerer plastikramper til alle formål, både til REHAB og til industrien.  Virksomheden arbejder for et bedre miljø, og på minimering af spild. Der spares på råvarer, energi og affald, og der arbejdes efter “vugge til vugge” principperne. Spildvarmen fra produktionen anvendes til opvarmning. Virksomheden en del af Miljøministeriets initiativ, “Undgå affald -> stop spild” og er en af pioneervirksomhederne indenfor genbrug af plast. Hør mere om genbrug af plast og kom gerne med dine gode ideer til genbrug og recycling.

Café Grenaa

Tid: Torsdag, 29. oktober, 13:00 – 15:00
Sted: Online
Antal gæster: 100+

Social Bæredygtighed.

Social bæredygtighed i Café Grenaa udspringer af, at vi betragter det enkelte menneske som ubetinget værdifuldt. Social retfærdighed, altså at mennesker bliver behandlet retfærdigt og integreres i samfundet nu og i generationerne fremover. Fokus på bæredygtige fællesskaber, der er med til at reducerer social eksklusion.

At alle mennesker har et socialt bæredygtigt ansvar -næstekærlighed, for at skabe rum og inkluderer mennesker i udsatte livspositioner. Café Grenaa samarbejder blandt andet med det lokale erhvervsliv, med sociale Erhvervspartnerskaber.

I caféen bydes enhver velkommen, som dén man nu engang er – til fællesskab og fælles liv.

Convert

Tid: Torsdag, 29. oktober, 15:00
Sted: Online
Antal gæster: 100+

Præsentation af Convert.

Målet for Convert er at hjælpe vores kunder til cirkulær økonomi og reel CSR(Corporate Social Responsibility) ved at bearbejder og værdiforøge restfraktioner og returprodukter. Vi udvikler nye, innovative og bæredygtige produkter fra mange forskellige fibre. Vi genbruger, genopfinder og genovervejer alle fibre.

Vi fortæller historien om Convert og giver en forståelse for de enkelte processer, vi arbejder med i produktionen.

DS Smith

Tid: Fredag, 30. oktober, 10:00 – 12:00
Sted: Online
Antal gæster: 100+

Cirkulær økonomi

Nanna Bro Pagter: “Temaerne bliver en kort præsentation af DS Smith og vores produkt (bølgepapemballage), emballagens rolle i overgangen til en mere cirkulær økonomi og bæredygtighedsmål for 2025 og 2030 gennem vores nye, globale bæredygtighedsstrategi ”For Now and for Next”.”

Bemærk! DS Smith’s og Grenaa Havn’s arrangement, er ét fælles arrangement, som afholdes i Bæredygtighedens Hus på Grenaa Havn.

Læs mere om DS Smith her:
DS Smith’s Hjemmeside
Ritzau

Grenaa Havn

Tid: Fredag, 30. oktober, 10:00 – 12:00
Sted: Online
Antal gæster: 100+

Bæredygtighed, Cirkulær økonomi og FNs verdensmål som en del af Grenaa Havns værktøjskasse

Henrik Carstensen: “Jeg vil tage jer med på lidt af den fantastiske rejse, Grenaa Havn har været på de senere år.

Siden 2016 har vi arbejdet struktureret med strategiplan 2016-2020. Der er løbende i processen gennemført omfattende forandringer i organisationen og virksomheden.

I en ny strategiperiode for 2021-2025 er der særligt fokus på CSR og implementering af FNs verdensmål. I vil få eksempler på, hvordan bæredygtighed og cirkulær økonomi kan lykkes – selv på en havn.

Årsresultaterne i 2018 og 2019 var rekordår for Grenaa Havn.”

Bemærk! DS Smith’s og Grenaa Havn’s arrangement, er ét fælles arrangement, som afholdes i Bæredygtighedens Hus på Grenaa Havn.

Læs mere om Grenaa Havn her:
Grenaa Havn’s Hjemmeside
Danske Havne

MiN Landsbyklynge &
Landsbyfælleskabet Østdjurs

Tid: Fredag, 30. oktober, 15:00 – 17:30
Sted: Mosebruget, Stendyssevej 14, Stenvad, samt online
Antal gæster: 100+

SamtaleCafé – Boligfællesskabernes Djursland

Det er en tendens til, at folk flytter fra de store byer – ud på landet – mange søger nye fælles boformer.

De kommuner, der formår at gribe denne nye mulighed, bliver fremtidens vindere. Djurslandskommunerne har en historisk fortælling om bofællesskaber. Det er et kæmpe forspring! Sammen skal vi gribe den nye bosætningsbølge og skabe ”Boligfællesskabernes Djursland.” Kom og deltag i samtalen om bofællesskaber og værdien af dem. Mød ejendomsmæglere, politikere, boligforeninger, forvaltninger, landsbyer m.fl. fra syd og nord, når vi drøfter, hvordan Djursland kommer med i stormløbet om de nye udflyttere.

Læs mere om MiN Landsbyklynge & Landsbyfælleskabet Østdjurs her:
MiN Lansbyklynge’s Hjemmeside
Landsbyfælleskabet Østdjurs Hjemmeside

Ree Park Safari

Tid: Lørdag, 31. oktober, 10:00 – 12:00
Sted: Ree Park Safari
Antal gæster: Max 40, evt. flere grupper

Biodiversitet i et bæredygtighedsperspektiv – Change Djursland

Vi vil først berøre nogle relevante emner, gennem et powerpoint oplæg. Vi kommer igennem følgende punkter:

  • Hvad har biodiversitet med bæredygtighed at gøre?
  • Hvad er biodiversitetskrisen i et globalt perspektiv (her kunne man evt. referere til Ree Parks arbejde i Mara North)?
  • Hvad har vi af biodiversitet i DK? Og hvordan står det til med biodiversitetskrisen herhjemme?
  • Og til sidst, hvad kan vi gøre for at hjælpe biodiversiteten?

Dernæst vil vi gå en tur rundt i parken med følgende fokuspunkter:

  • Hvad kan vi finde af danske arter?
  • Hvad kan vi se af naturlige processer? (Evt. skrab fra store dyr, ådsler m.m.).
  • Hvad kan vi se af ressourcer? (F.eks. planter, lort, dødt/døende ved, ådsler)

Grobund

Tid: Lørdag, 31. oktober, 12:30 – 14:30
Sted: Kaarsbergsvej 2, Ebeltoft
Antal gæster: Max 30

Grøn omstilling

Kom, se og hør hvordan 160 ildsjæle er i gang med at skabe grøn omstilling ved Ebeltoft Færgeterminal. På to et halvt år har Foreningen Grobund startet 35 nye virksomheder som arbejder med kultur og grøn omstilling, og derudover er selvbyggere i gang med at bygge 30 tiny houses i naturmaterialer, som i fremtiden skal bruges til Danmarks første selvforsynende landsby, hvor målet er at være affalds- og CO2 fri.

Læs mere om Grobund her:
Grobund’s Hjemmeside

Small Planet – Feldballe Friskole

Tid: Søndag, 1. november, 10:00 – 12:00
Sted: Feldballe Friskole, Parkering ved hallen
Antal gæster: Max 30

Feldballe har i mange år haft bæredygtighed i sit DNA.

For tyve år siden blev der arbejdet hårdt for at få en Grøn Hal op at stå. Derefter kom Andelsforeningen Friland med fokus på bæredygtige byggematerialer og gældfrihed. Den kommunale ressourceplads med masser af recycling. En arbejdsgruppe omkring etablering af en grøn købmand. Vegetarisk restaurant. Masseovnssættere. Økologisk Bager. Permakultur planteskole. Og senest Feldballe Friskoles nybyggeri med klasselokale til de ældste klasser samt naturfagsundervisningslokaler.

Bygningen bygges i halmelementer, med indvendig lerpuds, træfacader, trætag og solceller.

Bygningen er CO2-positiv, altså CO2-lagrende, og udføres i samarbejde med bl.a. Realdania, Henning Larsen Architects og de lokale firmaer Feldballe Naturelementer, UPSTRAW Montage og Tømrer Jakob Rasmussen.

Læs mere om Feldballe og andre her:
Feldballe Friskole
Friland
Small Planet
Vidensportalen