FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling for alle FN’s medlemslande blev besluttet den 2. august 2015 og formelt vedtaget 25. september 2015, i forbindelse med FN’s generalforsamling. Mange af de vigtigste forslag i de 17 nye udviklingsmål og 169 delmål bygger på 2015-målene. Eksempelvis bygger flere af målene på udryddelse af fattigdom og sult, lighed mellem kønnene og at styrke de globale partnerskaber for udvikling. Bæredygtighedsprincippet, der reflekteres i alle de nye mål, er en overbygning på det syvende 2015-mål om bæredygtighed. En væsentlig forskel mellem de forrige og de kommende udviklingsmål er, at de nye mål inkluderer lighed både i og mellem stater (mål nr.10). Mens de forrige udviklingsmål tog sigte på de fattigste lande, er de kommende udviklingsmål universelle, gælder for alle lande og kaldes derfor for Verdensmål.

Klik på ikonerne og læs mere om de 17 udviklingsmål.